Tag

Güvenilir Markaları Diğerlerinden Ne Ayırır?

Güvenilir Markaları Diğerlerinden Ne Ayırır?

Markalara olan tüketici güveni yıllar içinde azaldı ve daha önce yüksek güven seviyelerine sahip olan markalar artık bunu korumak için daha çok çalışmak zorunda. Güven, “biz-onlar” ilişkisine dayanır: insanlar, kendileriyle benzer inanç ve idealleri paylaşan markalara güvenirler ve aynı zamanda marka için daha fazla empatiye sahip olma eğilimindedirler. Bu tür bir ilişki aynı zamanda algılanan değer ve para birimini de oluşturur. Müşteri…